Suomeksi | På svenska

Arkistolaitos kerää henkilötietoja laskutusta ja kurssien tilastointia varten.
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, joita ilmoittautumisessa vaaditaan.
Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi.

Kunkin koulutustilaisuuden ilmoittautujalista on nähtävissä koulutustilaisuudessa.
Rekisterissä olevat tiedot ovat muussa tapauksessa ainoastaan arkistolaitoksen
koulutustoiminnoista vastaavien henkilöiden käytettävissä eikä niitä luovuteta eteenpäin,
eikä arkistolaitos käytä rekisterin tietoja markkinointiin.

Rekisteriin tallennetulla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot,
oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa Arkistolaitoksen koulutustoiminnoista vastaaville henkilöille.

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä myös täältä.