Johdanto arrow Luovutusprosessin päättäminen
Luovutusprosessin päättäminen

Makasiiniin sijoitettu luovutettu aineisto.Kun luovutettava aineisto on siirretty arkistolaitoksen tiloihin, se tarkastetaan. Luovutuksen ohjaaja tai muu arkistolaitoksen edustaja käy läpi siirretyn aineiston. Hän tarkastaa, että luettelotiedot ovat yhdenmukaiset siirretyn aineiston kanssa ja että annettuja ohjeita on noudatettu ja aineisto on arkistolaitoksen edellyttämässä siirtokunnossa.

Jos aineistossa tai luettelossa havaitaan vakavia puutteita, arkistolaitos edellyttää viranomaisen korjaavan ne. Ääritapauksessa arkistolaitos voi hylätä luovutuksen. Tällöin viranomaisen on haettava aineisto takaisin.

Kun aineisto ja luettelo on tarkastettu ja mahdolliset puutteet korjattu, arkistolaitos päättää siirtoprosessin ja toimittaa siitä kirjallisen vahvistuksen viranomaiselle. Tällöin vastuu asiakirja-aineistosta ja asiakirjojen omistus siirtyy arkistolaitokselle.

Vanha tutkijasali

Luovutusprosessin päätyttyä arkistolaitos siirtää luettelotiedot Vakka-arkistotietokantaan ja antaa aineiston asiakkaiden käyttöön. Maksullisesti säilytettävässä aineistossa omistusoikeus jää viranomaiselle. Tältä peritään säilytys- ja tietopalvelukustannukset tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

 

 

 

 

[ Seuraava >> ]