Suomeksi | På svenska

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.             19.1.2006

1. Rekisterinpitäjä

  Arkistolaitos
  Rauhankatu 17
  PL 258, 00171 HELSINKI
  Puh. (09) 228 521

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö.

3. Rekisterin nimi.

  Arkistolaitoksen kurssi-ilmoittautumisrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus.

  Arkistolaitos kerää henkilötietoja laskutusta ja kurssien tilastointia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Kurssille ilmoittautunut henkilö.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Kunkin koulutustilaisuuden ilmoittautujalista on nähtävissä koulutustilaisuudessa.
  Ilmoittautujalistalla ovat seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, virka- tai tehtävänimike ja organisaatio.
  Rekisterin sisältöä ei muulla tavoin luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Rekisteriin on pääsy vain Arkistolaitoksen koulutuksesta ja laskutuksesta vastaavilla henkilöillä.
  Rekisteri on salasanasuojattu.