SuomeksiPå svenska

De mest betydande handlingarna 1890-2009

1890-1899F K4 förslag
1900-1909F K4 förslag
1910-1919F K5 förslag
1920-1929F K4 förslag
1930-1939F K5 förslag
1940-1949F K4 förslag
1950-1959F K4 förslag
1960-1969F K4 förslag
1970-1979F K3 förslag
1980-1989F K4 förslag
1990-1999F K3 förslag
2000-2009F K4 förslag
1890-2010F K12 förslag

Utlottning

Bland de deltagare som lämnat sina kontaktuppgifter utlottas fyra praktfulla bokpris (klicka på bilden).

Bland de deltagare som lämnat sina kontaktuppgifter utlottas fyra praktfulla bokpris (klicka på bilden).

1890-1899: Föreslagat handlingar

Förslagstiden är 14.01.2010-22.01.2010.
Tiden för bedömning och kommentarer är 14.01.2010-31.01.2010.

VINNARE

Den stora adressen 1899

Uppslag ur ett band, med namn insamlade i Helsingfors. Ovanför första sidan adresserad till kejsaren
Som motdrag till Februarimanifestet började man samla in namn till en folkadress. Det var meningen att få så många finländares namnteckning som möjligt. Namnen insamlades först och främsta av studenter, som rörde sig på skidor i landskapen.

Under några veckor fick man insamlat sammanlagt över en halv miljon namn. Namnlistorna sattes ihop till 26 bokband.

En delegation på femhundra personer utsågs att överlämna adressen till kejsaren. Delegationen bestod av en representant från varje kommun. Adressen nådde inte fram, eftersom kejsar Nikolaj II trots upprepade försök inte tog emot delegationen.
4 kommentar28 poängMedeltal 4.8

Februarimanifestet 1899

Februarimanifestet, som kejsar Nikolaj II utfärdade den 15 februari 1899 inledde den första förtrycksperioden i Finland. Enligt manifestet skulle rikslagarna, d.v.s. lagar som berörde hela riket följa den ryska lagstiftningen. Lantdagen i Finland kunde endast avge utlåtande men inte påverka beslutet och därigenom förhindra att lagen trädde i kraft också i Finland. Februarimanifestet reducerade Finlands autonomi. Finländarna var rädda för, att den egna lagstiftningen skulle bli överkörd av rikslagstiftningen.
4 kommentar15 poängMedeltal 4.3

Pro Finlandia -kulturadressen 1899

Frankrikets och Sveriges blad. Bland Frankrikes underskrifter märks Emile Zola och Anatole France. Den första underskriften på Sveriges blad tillhör A.E. Nordenskiöld.
Pro Finlandia -kulturadressen riktades till ryske kejsaren Nikolaj II och underskrevs av ledande kulturpersonligheter i olika länder. I adressen vädjade man om att Finlands grundlagsenliga rättigheter skulle återställas. Finska vetenskapsmän och konstnärer samlade in över tusen namn till adressen av sina europeiska kolleger. Adressen undertecknades bland annat av Emile Zola, Anatole France och Henrik Ibsen. Kejsaren vägrade också denna gång att ta emot delegationen som skulle överlämna adressen.
1 kommentar10 poängMedeltal 3.1

Suomen työväenpuolueen ohjelma 1899

Suomen työväenpuolueen (myöh. SDP) ohjelma vuodelta 1899 oli ensimmäisen poliittisen puolueen ohjelma, joka vaati yleistä, yhtäläistä ja välitöntä äänioikeutta kaikille kansalaisille sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta ja sen lisäksi vielä erikseen naisen ja miehen täydellistä yhdenvertaisuutta. Ohjelma vaati lisäksi myös 8-tuntista työpäivää, koulupakkoa, työsuojelun kehittämistä ja progressiivista verotusta. Vaatimukset olivat hyvin radikaaleja ja perustuivat kansalaisten yhdenvertaisuuteen eivätkä luokkajakoon. Suomen työväenpuolueen ohjelma nojautui kansainvälisen ja lähinnä saksalaisen työväenliikkeen periaatteisiin.
Länk till handlingen
1 poängMedeltal 3.0
Förslagstiden är 14.01.2010-22.01.2010.

Läs mer om perioden:

Wikipedia

Händelser
1891 Ständerhuset färdigställs
1894 Nikolaj II tillträder
1898 Nikolaj Bobrikov utnämns till generalguvernör, förryskningsperioden inleds

Arbetsgruppen för jubileumsåret

Kontaktperson Christina Forssell, email förnamn.efternamn@narc.fi