Diplomatarium Fennicum uudistuu

Kansallisarkistossa käynnistyi vuonna 2015 hanke Diplomatarium Fennicum -tietokannan modernisoimiseksi. Uuden verkkopalvelun betaversio julkaistaan Turun Kirjamessuilla 1.10.2016, ja uusi palvelu korvaa tämän vanhan tietokannan.
Uusi palvelu löytyy osoitteesta: www.arkisto.fi/df
Lisätietoja hankkeesta: www.arkisto.fi/fi/arkistolaitos/hankkeet/diplomatarium-fennicum
Finlands medeltidsurkunder -lähdejulkaisun siirtäminen Diplomatarium Fennicum –tietokannaksi

Lähtökohtana Diplomatarium Fennicumille (DF) on ollut Finlands medeltidsurkunder (FMU) ja Åbo Domkyrkas Svartbok (Turun tuomiokirkon Musta kirja). Ensin FMU skannattiin ja tekstit siirrettiin tietokantaan. Kaikki tekstit tarkastettiin ja oikoluettiin. Kuitenkaan näin laajasta kokonaisuudesta kopioidusta tekstistä ei luultavasti koskaan tule täysin virheetöntä, vaikka paljon virheitä löydettiinkin. Epävarmoissa tapauksissa tietokantaa täytyy siksi aina verrata FMU:iin ja Mustaan kirjaan.

Överförandet av Finlands medeltidsurkunder till databasen Diplomatarium Fennicum

Utgångspunkten för Diplomatarium Fennicum (DF) har varit Finlands medeltidsurkunder (FMU) och Åbo Domkyrkas Svartbok. Först skannades FMU och texterna överfördes till en databas. Samtliga texter granskades och korrekturlästes. Trots detta måste det påpekas att en kopierad text av ett så omfattande format förmodligen aldrig blir helt felfri, trots att ett nästan oändligt antal felaktigheter upptäcktes. I tveksamma fall måste databasen alltid kontrolleras mot FMU och Svartboken.